1500 plus

“Wil je al onze korpsofficieren komen vertellen over Goed Boos?” Mooie vraag! Op 7 maart was het zover. Ruim 50 leiders van de Nederlandse korpsen (kerken) van het Leger des Heils volgden een workshop over Goed Boos leren zijn en over spanningen in een groep. Verrijkt met inzichten en de twee GoedBoos boeken, ligt nu de uitdaging bij hen om het geleerde zelf  toe te passen en binnen het korps door te geven. Ik zie uit naar verdere samenwerking. Met deze 53 deelnemers passeerde GoedBoos de mijlpaal van 1500-deelnemers.

Wijsheid van een 106-jarige

Wat een mooi oud verhaal in het blad Psychologie; De 106-jarige non, zuster Epiphana, uit Uden, pasteen aantal belangrijke levenslessen toe, die ook in GoedBoos terugkomen :  ”Ik heb geleerd om voor mijzelf op te komen. Vroeger zweeg ik liever om moeilijkheden te voorkomen.  Dat doe ik niet meer. Soms doet iemand onaardig tegen mij. Dan reageer ik niet, maar neem eerst de tijd om over de situatie na te denken. Was dit onrechtvaardig of had ik zelf mijn dag niet? Als ik vind dat de schuld toch bij de ander ligt, kom ik er de volgende dag op terug. Anders kan ik niet meer met die persoon praten en blijft het tussen ons ongemakkelijk. Die verantwoording moet een mens aan zichzelf afleggen. Zo blijf ik tevreden met mijzelf. Mensen zijn vaak zo op zichzelf gericht. Daardoor zijn ze niet in staat om echt contact te maken met de ander. Bij een conflictsituatie blijven ze in een gevechtshouding steken, omdat ze hun beperkingen niet kunnen toegeven. Dat vind ik onvolwassen.

Verschenen in maart 2008

De drie moeilijkste zinnen ter wereld

drieProfessor Zimbardo, sociaal-psycholoog en onderzoeker aan Stanford University,  heeft het een keer onderzocht; de drie zinnen die mensen het moeilijkst vinden om tegen een ander uit te spreken zijn: Ik had het mis; ik heb een vergissing begaan;  ik ben van gedachten veranderd. Herkenbaar? Van je eigen voetstuk treden of denken te vallen wil niemand, lijkt. Maar wat is het krachtig als je eerlijk durft reflecteren. Wie heb je het liefst als partner, teamlid, baas of minister: iemand die zich groot houdt of iemand die erkent als hij het mis had? En wie ben ik als ik voor de keuze sta om een vergissing toe te geven of om erover te zwijgen of een ander ervan te beschuldigen?

Nobelprijs vrede door boosheid

Dat is nog eens goed nieuws over boosheid: in 2014 kreeg een Indiase mensenrechtenactivist de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij zijn boosheid over onrecht omzette in inzet tegen onrecht. Kailash Satyarthi zag als kind dat een ander jongetje vanwege armoede geen onderwijs kon volgen … en dus arm zou blijven en als kind moest gaan werken. Kailash heeft zich internationaal ingezet tegen kinderarbeid en voor meer scholing. Wat zou er gebeurd zijn als hij die boosheid niet had toegelaten, niet serieus had genomen?

 

 

De onrijdbare fiets

Als Nederlander trok de titel mijn aandacht: een onrijdbare fiets. Ik houd wel van een uitdaging; zou er echt een fiets zijn die ik niet zou kunnen leren beheersen? Het filmpje is leuk en vooral leerzaam. De link met GoedBoos? Een nieuwe manier van denken over boosheid, een nieuwe wijze van reageren kost tijd; maar dan heb je ook wat! In hulpgesprekken en in de cursus moedig ik dus mensen aan om de simpele drieslag van GoedBoos vol te houden. Op een gegeven moment verleer je je oude insteek … als dat zou kunnen!

http://www.cip.nl/mooi/mei-2015/49045-De-onrijdbare-fiets

Als er geen boosheid was

Hoe zou de wereld er uit zien als er geen boosheid was? Een interessante vraag van psycholoog Gary Chapman. Wie zou er dan nog optreden tegen situaties die echt niet kunnen? En wie zou nog energie hebben om zijn eigen aandeel in het onrecht aan te pakken? Anger is fuel heeft Julia Cameron gezegd. Energie die ten goede ingezet kan worden.

Inhoud 2e boek Goed Boos

Hoofdstukken

1.       Waar is God als ik boos ben?!
2.       Jezus kon goed boos zijn
3.       Ik sla zijn kop er af!
4.       Boos op God – mag dat?
5.       Irritatie door interpretatie
6.       Eenheid bij onenigheid
7.       Elkaar aanspreken? Ga nou!
8.       De mantel der liefde                    
9.       Mijn koninkrijk kome
10.   Een gouden duo spat uiteen
11.   De dappere weg van vergeving
12.   Crommunicatie

Denkkaders

 1. Uitingen van boosheid
 2. Praat vooral met, niet over de ander
 3. Open voor je blinde vlek
 4. Boze brieven
 5. Boos en brein
 6. Kiezen voor eenheid
 7. Verschillen leren waarderen
 8. Samen winnen of verliezen
 9. De drieslag voor een goed gesprek
 10. Achter elk verwijt zit een wens
 11. Wie neemt het initiatief?
 12. Communiceren kun je leren

 

Slechts 4 voorbeelden van vergeving

Vergeving is een belangrijk ingrediënt van het christendom. Toch? Jezus had het zelfs over 7 x 70 x vergeven! Dus zou je veel voorbeelden verwachten in de bijbel die verhaalt hoe mensen met God en elkaar leven. Ik kwam maar op vier situaties. Dat viel me goed tegen. Is vergeving zo moeilijk? En hebben we te weinig voorbeelden gezien? Dat lijkt een vicieuze cirkel. Die wil ik helpen doorbreken via mijn tweede boek dat in 2015 uitkomt.

Meer dan 500

Eind september 2014 waren er in totaal al ruim 500 mensen die een Goed Boos cursus of workshop hebben gevolgd. Naast het cursuswerkboek komt een boek met 12 bijbelstudies voor gespreksgroepen en individuele belangstellenden. Verhalen over de boosheid tussen Kain en Abel, Jacob en Esau en Paulus en Barnabas vormen de achtergrond om het karakter van boosheid beter te leren kennen en te begrijpen hoe we kunnen erop reageren als anderen ineens, bewust of onbewust onze grenzen overschrijden.

Workshop in buurthuis

In samenwerking met BewonersOrganisatie Monnikenhof werd op 14 oktober in het buurthuis van de Bom in Vianen een workshop gehouden. Het werd een boeiende avond, vond iedereen. De case hoe je met je buren een constructieve boom kunt opzetten over hun boom die in de zon in jouw tuin wegneemt, gaf een levendig gesprek. De drieslag van GoedBoos om er samen uit te komen werd als handzaam en hoopvol ervaren. ”Ik weet wel meer mensen die hier iets aan zouden hebben”, zei een van de deelnemers ijverig en glimlachend.