1500-plus

VInd je ook soms lastig om goed om te gaan met je boosheid? Boosheid ontstaat als iemand je tegenwerkt of je grenzen overgaat. Hoe ga je dan het gesprek aan opdat de situatie kan verbeteren en de relatie in stand blijft. In maart 2017 werd de grens van 1500 deelnemers aan GoedBoos ruimschoots gehaald. Alle korpsofficieren van het Leger des Heils in Nederland volgden een ochtend tijdens hun landelijke werkconferentie. Inspirerend, belangrijk, praktisch.

DSCN3071

GoedBoos wil je helpen goed om te gaan met boosheid. Via een persoonlijke coaching, een korte workshop of een training van vier bijeenkomsten voor kleine teams en grote groepen. Het werkboek GoedBoos dat daarbij gebruikt wordt bevat inzichten, handvatten en casussen. Meer weten? Gebruik het ? contactformulier

De kernthema’s van Goed Boos zijn:   1. de waarheid vertellen in liefde   2. reageren bij irritatie   3.verschillen leren waarderen   4.vergeven, vergeten en verzoenen

Het tweede boek van GoedBoos heeft twaalf bijbelverhalen als startpunt; zoals over Kaïn en Abel, hoe Jezus goed boos kon zijn, over Job en Jona. Ze zijn ook goed toegankelijk voor wie de bijbel niet (goed) kent. Elk hoofdstuk heeft gespreksvragen en denkkaders zoals: praat vooral met, niet over de ander – boos en brein -  achter elk verwijt zit een wens – communicatie als het spannend is.

GoedBoos bijbelstudies en gespreksstof bestellen ? Maak  € 15,50 over op IBAN NL75 INGB 0002 7754 89 tnv G.J. v.d. Schee – Almere en je krijgt het toegestuurd (de prijs is incl. verzendkosten). Vermeld goed je NAW-gegevens!

De materialen zijn een uitgave van GoedBoos; boekhandels kunnen contact opnemen over leveringsvoorwaarden en bestelling via het contactformulier

Sinds 2006 houd ik me bezig actief bezig met dit onderwerp omdat ik veel mensen ontmoette die met mooie dingen bezig waren maar periodes meemaakten waarin conflicten en boosheid alle energie wegnam. Dat raakte me; ik wilde hen helpen. Als eerste lanceerde ik een symposium onder de titel ”De mantel der liefde”.  Een dag van herkenning en nieuwe inzichten. Maar hoe leer je het toepassen?! In 2012 ontstond het idee om een en ander vorm te geven in GoedBoos.  Inmiddels hebben ruim 1500 mensen een cursus of workshop gevolgd in bijna 25 plaatsen.

In 2008 en 2014 volgde ik als bijscholing een aantal seminars van Richard Blackburn. Ik maak ook deel uit van Netwerk Vredestichters, een groep deskundigen die met passie mensen, kerken en organisaties helpen constructief met conflicten om te gaan.

Leer boosheid zien als een bijzondere krachtbron om je in te zetten tegen onrecht en om relaties die door conflicten stuk dreigen te lopen, te helpen herstellen.

Droom mee: Wat zou er gebeuren als ….

  • relaties door conflicten niet stuklopen, maar worden verdiept
  • teams beter leren samen werken door irritaties goed te uiten
  • buren zich naar elkaar meer durven uiten over wensen en grenzen
  • individuen beter slapen door goed boos te leren zijn
  • en er dus minder geroddeld wordt en onjuiste informatie de ronde doet …