DSCN3071

SriLanka

Ruim 200 mensen in 5 plaatsen volgden de  GoedBoos op SriLanka. Ton Nap gebruikte de Engelse vertaling. De deelnemers waren blij met de inzichten en praktische tips. De waarde(n) die GoedBoos aanreikt blijken dus gelukkig niet cultureel bepaald.

Daarom wordt ook het boek GoedBoos Bijbelstudies nu vertaald naar het Engels

Nieuws

  • Zo’ n 280 mensen doen mee aan een Goedboos-cursus op SriLanka! Ton Nap uit Delft geeft op 6 plaatsen The Gift of Anger – de Engelse versie van de GoedBooscursus. Maar die is natuurlijk ook bruikbaar elders voor Engels-sprekenden
  • Op 5 november is er weer een GoedBoos-in-1-dag te Almere. Info en opgave: gerard@vdschee.nl

GoedBoos wil je helpen goed om te gaan met boosheid. Via een persoonlijke coaching, een korte workshop of een training van vier bijeenkomsten voor kleine teams en grote groepen. Het werkboek GoedBoos dat daarbij gebruikt wordt bevat inzichten, handvatten en casussen. Meer weten? Gebruik het contactformulier

De kernthema’s van Goed Boos zijn:   1. de waarheid vertellen in liefde   2. reageren bij irritatie   3.verschillen leren waarderen   4.vergeven, vergeten en verzoenen

Het tweede boek van GoedBoos  heeft twaalf bijbelverhalen als startpunt; zoals over Kaïn en Abel, hoe Jezus goed boos kon zijn, over Job en Jona. Ze zijn ook goed toegankelijk voor wie de bijbel niet (goed) kent. Elk hoofdstuk heeft gespreksvragen en denkkaders zoals: praat vooral met, niet over de ander – boos en brein -  achter elk verwijt zit een wens – communicatie als het spannend is.

GoedBoos bijbelstudies en gespreksstof bestellen ? Maak  € 15,50 over op IBAN NL75 INGB 0002 7754 89 tnv G.J. v.d. Schee – Almere en je krijgt het toegestuurd (dit is de prijs incl. verzendkosten). Vermeld goed je NAW-gegevens!

De materialen zijn een uitgave van GoedBoos; boekhandels kunnen contact opnemen over leveringsvoorwaarden en bestelling via het contactformulier

ir. Gerard van der Schee (1953)  houdt zich sinds 2006 bezig actief bezig met dit onderwerp.   In 2012 ontstond het idee om een en ander concreter vorm te geven in GoedBoos.  In 2008 en 2014 volgde hij als bijscholing een aantal seminars van Richard Blackburn. Hij maakt ook deel uit van Netwerk Vredestichters, een groep deskundigen die met passie mensen, kerken en organisaties helpen constructief met conflicten om te gaan.

Leer boosheid zien als een bijzondere krachtbron om je in te zetten tegen onrecht en om relaties die door conflicten stuk dreigen te lopen, te helpen herstellen.

Droom  mee: Wat zou er gebeuren als ….

  • relaties door conflicten niet stuklopen, maar worden verdiept
  • teams beter leren samen werken door irritaties goed te uiten
  • buren zich naar elkaar meer durven uiten over wensen en grenzen
  • individuen beter slapen door goed boos te leren zijn
  • en er dus minder geroddeld wordt en onjuiste informatie de ronde doet …